SAMTYKKEERKLÆRING LUND CV DATABASE

Formål & retningslinjer for registrering af oplysninger
LUND Engineers & Contractors A/S behandler personoplysninger for at kunne varetage administration af LUND CV Database. Når du giver dit samtykke til, at dine oplysninger registreres, behandles og opbevares i LUND CV Database kan du komme i betragtning til fremtidige jobmuligheder, som er relevante for din profil.

Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares fortroligt og sikkert. Derfor bliver personlige oplysninger gemt elektronisk hos LUND Engineers & Contractors A/S med begrænset adgang.
Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende, så vi er sikre på, at vores brugeroplysninger bliver håndteret forsvarligt samt under hensyntagen til dine rettigheder.

Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der vil altid være en risiko forbundet med dette, hvis andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Det er således på eget ansvar, du afgiver dine personlige oplysninger.

Grundet den stigende hastighed, internettet udvikler sig med, kan der opstå behov for at ændre vores behandling af personoplysninger. Derfor forbeholder vi os retten til at opdatere og ændre i de nuværende retningslinjer for, hvordan personoplysninger behandles. Dog vil vi altid skilte med eventuelle rettelser. Gældende skrivelse findes på www.as-lund.dk/samtykke.

Indsamling af personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er primært kontaktoplysninger og oplysninger vedrørende registreringen af et CV i form af:

·     Navn,
·     Adresse,
·     Telefonnummer,
·     E-mail,
·     Ansøgning og cv (uddannelse, eksamensoplysninger, tidligere beskæftigelse m.v.)
·     Evt. CPR- eller CVR-nummer

Vi indsamler ikke yderligere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde vores formål og forpligtelser.

Følsomme personoplysninger
Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser.

LUND Engineers & Contractors A/S har ingen interesse i de følsomme personoplysninger listet herunder, hvorfor vi opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din fremsendte dokumentation.

·     Racemæssig eller etnisk baggrund
·     Politisk eller religiøs overbevisning
·     Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
·     Helbredsmæssige oplysninger
·     Seksuelle forhold

Hvis din dokumentation alligevel indeholder sådanne oplysninger, giver du ved fremsendelsen af disse samtykke til, at oplysningerne kan registreres hos os.

Vores behandling af dine oplysninger
Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen, dvs. leder samt de medarbejdere, der er knyttet til jobopslaget eller stillingsfunktionen.

Formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen.

Før vi sender dit CV til en tredjepart, med henblik på at vurdere potentielle jobmuligheder, vil du blive kontaktet, så du kan tilkendegive dit samtykke til dette.

LUND Engineers & Contractors A/S udleverer ikke personoplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

Sletning, indsigt og berigtigelse af oplysninger
Efter 6 måneder vil vi sende en mail, hvori vi beder dig om at tilkendegive din accept af at vi må opbevare dine oplysninger i yderligere 6 måneder.
Såfremt vi ikke modtager dit samtykke til dette, slettes dine data automatisk fra vores system inden for 30 dage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter alle registrerede oplysninger slettes fra vores system hurtigst muligt.
Endvidere kan du til enhver tid få indsigt i, berigtige og få slettet de oplysninger, som vi har om dig, ved at kontakte LUND Engineers & Contractors A/S via e-mail: cv@as-lund.dk.
Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, tillader vi os at kræve dokumentation af din identitet for at sikre, at oplysningerne kun udleveres til rette vedkommende.
Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Kvittering for modtagelsen
Når vi har modtaget din ansøgning eller dit CV, får du en bekræftelse via e-mail. I denne mail bekræfter vi modtagelsen af dine oplysninger, samt korrekt og sikker håndtering af dem i det videre forløb.

Ligeledes vil der også vil blive fremsendt en bekræftelse via e-mail ved tilbagekaldelse af samtykke, når alle dine data er slettet fra vores system.

Mulighed for at klage over databehandlingen
Hos LUND Engineers & Contractors A/S har vi implementeret procedurer og rutiner, så vi opfylder kravene i den nye databeskyttelsesforordning (pr. 25 maj 2018). Skulle du mod forventning have oplevelsen af, at vi har registreret urigtige oplysninger eller ikke har behandlet dine data korrekt, bedes du kontakte os. Ligeledes er det vores pligt at oplyse, at du kan indgive din klage til Datatilsynet.

DK

Find mere information

UK

Information på engelsk

KONTAKTINFORMATION
LUND Engineers & Contractors A/S
Byvangen 94, DK-8700 Horsens
CVR nr.:  DK-25385179
Telefon:   +45 76 26 70 30
E-mail:     mail@as-lund.dk
Website:  www.as-lund.dk

Dataansvarlig
LUND Engineers & Contractors A/S
Byvangen 94,
DK-8700 Horsens
CVR-nr.: 25385179
Tlf.: +45 76 26 70 30
E-mail: mail@as-lund.dk
Website: www.as-lund.dk

Samtykkeerklæring ved anvendelse af LUND CV Database – Senest opdateret den 25. juni 2021.