HSSE POLITIK

Sundhed, Sikkerhed og Miljø – HSSE Forpligtelser & Politik

LUND Engineers & Contractors A/S’ (i det følgende kaldet LUND E&C) HSSE Forpligtelser & Politik gælder for alt arbejde udført af LUND E&C.

Vi ønsker at levere rådgivningsydelser og leverancer af høj kvalitet til vores kunder, men vi ved også, hvor vigtigt det er at sikre vores folk, samfundet og miljøet. Der vil altid være plads til forbedringer, og disse omfavner vi selvfølgelig og inkorporerer dem løbende i vores HSSE Forpligtelser & Politik, for også i fremtiden at undgå skader og ulykker. Indtil videre har LUND E&C ikke mistet nogen arbejdstimer som følge af skader eller ulykker. Det er en statistik, som vi er meget stolte af og stræber efter at opretholde.

Dette dokument ”Forpligtelser & Politik” afspejler vores værdier og måden at arbejde på. Det er med til at sikre vores ansattes og kollegaers sundhed og sikkerhed samtidig med at miljøet beskyttes.

VORES FORPLIGTELSER

Vi anser det som meget vigtigt at:

 • Beskytte miljøet ved at bruge materialer og energiressourcer effektivt og undgå unødvendig forurening og indvirkning på miljøet, samt at øge vores medarbejderes bevidsthed om at minimere skadelig påvirkning af miljøet.
 • Udnytte teknologi og vedligeholde udstyret på en sådan måde, at vi forhindrer at udsætte mennesker, samfund og miljø for risici.
 • Forhindre alle ulykker, skader og erhvervsbetingede sygdomme. Derudover ønsker vi at sikre vores ansatte mod at blive følelsesmæssigt eller mentalt skadet.
 • Tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle i LUND E&C med hensigtsmæssige faciliteter og passende udstyr.
 • Identificere og analysere potentielle farer og sikkerhedstrusler og implementere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå, forhindre, kontrollere og begrænse beslægtede risici.
 • Bidrage til samfundet vi arbejder i, samt at respektere parter, som på den ene eller anden måde er involverede i vores arbejde.
 • Altid at respektere, acceptere og overholde vores partneres HSSE Forpligtelser & Politik på alle tidspunkter under udførelsen af vores arbejde.
 • Fremme de bedste praksisser og tage ansvar for at præstere og udvikle os i overensstemmelse med ovenfor nævnte mål.
 • HSSE Forpligtelser & Politik har samme vigtighed og værdi som andre forretningspolitikker og -aktiviteter udført af LUND E&C.
 • Alle i LUND E&C er forpligtet at fælge både vores samt kunders HSSE politikker.

Med vores HSSE Forpligtelser & Politik bidrager vi til bæredygtigt arbejde ved at beskytte vores ansatte samt hjælpe og beskytte miljøet og det samfund, vi udfører vores arbejde i. Vi ønsker at yde konsulentydelser til vores klienter med hensyn til disse mål.

VORES POLITIK

LUND E&C forpligter sig til:

 • Løbende at forbedre og opdatere HSSE Forpligtelser & Politik, samt sørge for at disse er i overensstemmelse med love og vedtægter og anvende passende standarder der hvor lovgivning ikke en mulighed.
 • At forbedre vores HSSE Forpligtelser & Politik i overensstemmelse med feedback fra vores ansatte, partnere og kunder.
 • At anvende HSSE Forpligtelser & Politik i alt arbejde udført i LUND E&C regi.
 • At indgå i dialog med kunder og andre projektparter for at skabe den bedst mulige løsning for alle parter med hensyn til vores HSSE Forpligtelser & Politik.
 • At fremme en sund og sikker arbejdsgang / mentalitet. Ved at gøre dette, er vores team langt bedre rustet til at forhindre og undgå skader og ulykker i deres arbejde med kunderne.
 • At opfordre til og forvente at ansatte stopper arbejdet i situationer som vurderes usikre.
 • At forfølge målet om nul ulykker ved at gøre brug af vores erfaring.

LUND E&C’s ledelse vil tilse implementeringen af denne politik. Vi forventer støtte fra alle ansatte, leverandører, partnere osv. med henblik på, at vores HSSE Forpligtelser & Politik vil forhindre skader og ulykker samt opretholde vores kunders tillid til virksomheden.

Horsens, Maj 2018

Mikael Lund
Administrerende direktør
LUND Engineers & Contractors A/S

DK

Find mere information

UK

Information på engelsk

KONTAKTINFORMATION
LUND Engineers & Contractors A/S

Byvangen 94, DK-8700 Horsens
CVR nr.:  DK-25385179
Telefon:   +45 76 26 70 30
E-mail:     mail@as-lund.dk
Website:  www.as-lund.dk